ديسمبر 202015
 
شئ فيكـ .. يجعلكـ شهقة حياة 
و تارة .. 
نصل حاد يجرح القلب في حضوركـ  و الغياب
 Posted by at 8:37 م

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)