ديسمبر 202015
 
شئ فيكـ .. 

علمني عذوبة الظمأ 

و سكب في كأسي لوعة .. 

 أمرني أن أجرعها قطرة .. قطرهـ .. 

فـ جرعتها ..

صبابة و ضنى .. 


شئ فيكـ ..!

 Posted by at 9:22 م

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)