ديسمبر 202015
 

أكــرهكـ جداً

حين أدلف لعالمكـ

فـ أستحيل ..سنونوة

جناحيها أنت

عـُشها قلبكـ

و شهيق الحياة فيها من بين رئتيكـ

.
.

 Posted by at 4:42 م

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)