ديسمبر 312015
 

قــل لي ولو كـذباً

ما عدد السدود التي يجب أن أثب عليها

لأصل إلي وطني قلب..ـكـ

.
.

هـ م ـس

 Posted by at 11:08 ص

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)