فبراير 022016
 

لـ نسمات ليل نيسان

نشوة وصــل

وخزة حــُزن

و دمعة عتب

و لها على الروح فِعل الـ سِحر

أ تدري لِـمـَ
؟.؟

 Posted by at 7:54 م

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)