فبراير 022016
 

ليتكـ تعلمـ ..

إني الآن ..

أهـــاب التوغل فيكـ .. الاقتراب منكـ

قدر خوفي .. من البعد عــنكـ

جــنون .. سفهـ .. سفسطائية .. ازدواجية

سمِـها ما شئت

هي معايير قد تصح

لكــنها

غرابة الصدق .

.
.

هـ م ـس

 Posted by at 7:48 م

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)