ديسمبر 312015
 

لحظة …

بزهر الـ عُمر أفديها

حين تشتبكـ عين بـ عين

و كفوف تُربت على جدران مهجة هو رابض فيها

.
.
هـ م ـس

 Posted by at 2:52 م

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)