ديسمبر 312015
 

لـ ح ــظة ..

اختلستها من شحيح الوصل ..

اقتربت على وجل ..

اقتطفت من دفئهـ بذور الود

و غرستها في جـِنان صبري

علّهـ ..

و .. علّها ..في غدي

تباغتني بـ التداني

.
.

هـ م ـس

 Posted by at 12:21 م

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)